Šiek tiek informacijos apie daugiabučio namo vidaus elektros tinklus:


 

Daugelyje senos statybos daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus elektros tinklai kritinės būklės. Susidėvėjusios, nuo namo eksploatacijos pradžios tarnaujančios elektros instaliacijos bei elektros skydų įranga nebeatitinka priešgaisrinės apsaugos reikalavimų. Jas naudoti nesaugu. Dėl padidėjusio elektros energijos suvartojimo, senos instaliacijos neatlaiko apkrovų, bet kurią akimirką gali įvykti gedimas ar net kilti gaisras. Norint išvengti nelaimių, būtina iš esmės rekonstruoti namo vidaus elektros tinklus.

Ne kiekvienas žino kad daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose esantis vidaus elektros tinklas nuosavybės teise priklauso namo butų savininkams. Atkreiptinas dėmesys, kad elektros tinklo nuosavybės riba tarp operatoriaus ir elektros energijos vartotojo elektros tinklų yra nurodoma elektros tinklų nuosavybės ribų akte arba su operatoriumi sudarytoje sutartyje. Kitaip tariant, daugiabučių gyventojai yra atsakingi už namo vidaus elektros tinklus, nutiestus nuo elektros apskaitos prietaiso įrengimo vietos iki kiekvieno buto vidaus instaliacijos prijungimo taško.

Gyventojams priskirta pareiga užtikrinti, kad visi jų naudojami elektros prietaisai ir įrenginiai būtų tvarkingi ir saugūs. Rūpintis vidaus elektros tinklo kokybe, prižiūrėti elektros instaliaciją bute – elektros kabelius, laidus, rūpintis elektros įrenginių veikimu, prietaisų įjungimo lizdais ir apšvietimo įrenginiais. Eksploatuoti šiuos įrenginius taip, kad jie nekeltų grėsmės operatoriaus elektros tinklų, kitų asmenų elektros įrenginių ar prietaisų normaliam veikimui bei neblogintų elektros energijos kokybės.

Pastebėję sutrikimų vidaus elektros tinkle, turite pasirūpinti, kaip juos pašalinti. Siekiant atlikti tam tikrus remonto ar rekonstrukcijos darbus ir išvengti elektros traumų, rekomenduojama kreiptis į juridinius ar fizinius asmenis, turinčius Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotus atestatus, suteikiančius teisę vykdyti elektros įrenginių eksploatavimą.

Pažymime, kad asmenys, atsakingi už elektros ūkį daugiabučiame name, turi būti kvalifikuoti ir nustatyta tvarka atestuoti specialistai, kurie elektros sistemos priežiūrą name privalo vykdyti pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, atsako už jos techninę būklę, šalina smulkius gedimus, prižiūri bendrojo naudojimo patalpose esančius apšvietimo prietaisus, rūpinasi jų saugiu veikimu, keičia lemputes ir panašiai. Kitų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose įrengtų energetikos įrenginių, tokių kaip:

  • elektros kabeliai arba laidai, nutiesti nuo operatoriui priklausančių įvadinių spintų (skydelių) iki daugiabučių namų laiptinių elektros stovų;

  • elektros stovai ir apskaitų spintos, išskyrus elektros energijos apskaitos prietaisus – skaitiklius, kurie priklauso operatoriui, įrengiančiam ir prižiūrinčiam juos savo lėšomis;

  • bendrojo naudojimo patalpų elektros įrenginių ir kt.,

priežiūra yra administravimo funkcijas name vykdančiųjų asmenų pareiga (DNSB, BSB ar UAB).