Atnaujintas daugiabučio gyvenamojo namo butų elektros apskaitos skydas:


2


8


17


25


37